21.November 2019 Elvíra ; Obetovanie Panny Márie, Kolumbán, opát

Tu môžete zapísať svoju pripomienku:

Váš email:

Meno a prezvisko:

Text: