21.Apríl 2024 Ervín ; Anzelm, biskup, učiteľ Cirkvi

Tu môžete zapísať svoju pripomienku:

Váš email:

Meno a prezvisko:

Text: