03.Apríl 2020 Richard ; Richard, biskup

Tu môžete zapísať svoju pripomienku:

Váš email:

Meno a prezvisko:

Text: