10.Máj 2021 Viktória ; Anton, biskup

Tu môžete zapísať svoju pripomienku:

Váš email:

Meno a prezvisko:

Text: