07.August 2020 Štefánia ; Sixtus I., pápež a spoločníci

Tu môžete zapísať svoju pripomienku:

Váš email:

Meno a prezvisko:

Text: