21.November 2019 Elvíra ; Obetovanie Panny Márie, Kolumbán, opát

Objednávka programu

IČO:
Názov:
DIČ:
IČ DPH:
Platca dane:
Ulica:
Číslo:
Obec:
Psč:
Dodávacia pošta:
Mail:
Telefón, Mobil: