23.Júl 2024 Oľga ; Brigita

Program OptikaW je programom pre Očné optiky. Je použiteľný v 32 bit. systéme Windows. (Win9x, WinMe, Win 2000, Win XP, Windows Vista, 7, 8, 10). Je nasledovníkom programu Optika pre DOS, ktorý slúži viacerým optikom už od roku 1998. Program umožňuje spracovanie poukazov na optické pomôcky a export dávok 738 pre zdravotné poisťovne s vytlačením sumárov dávok, faktúr, sprievodných protokolov a samotných faktúr.

Je distribuovaný v dvoch verziách:

1. Typovací program. Slúži na mesačné spracovanie optických poukazov. T.j. Na konci mesiaca natypujete optické poukazy a vyexportujete dávky pre zdravotné poisťovne s vytlačením potrebných tlačív a faktúr.

2. Agenda očnej optiky.Slúži na dennodennú prácu a evidenciu údajov o klientoch, všetky údaje na poukaze, informácie o dodávateľoch optických pomôcok, cenách.

Novinky

13.01.2014 Kód diagnózy je na 6 znakov teda v tvare H52.XX.

09.08.2008 K dispozícii je aj plná verzia programu.

08.07.2008 Program pripravený na prechod na EURO - umožňuje tlač faktúr s duálnym zobrazovaním.